ວົງພີຊີ ຄອມພິວເຕີ້

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດວົງພີຊີ ແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ ມີໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານໄອທີ, ຂາຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ, ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ແລະ ຮັບຂຽນເວັບໄຊ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ

ນອກຈາກນັ້ນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຍັງຮັບປະກອບຄອມພິວເຕີ້ ຕິດຕັ້ງລະບົບNetwork ຮັບສອນຄອມພິວເຕີ້.

ສິນຄ້າດີລາຄາຖືກ - ສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ນຳເຂົ້າແມ່ນມາຈາກ ເຄືອຂ່າຍຂອງ ADVICE ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ ປະເທດລາວ ໄທ ຫວຽດນາມ ມັກໃຊ້ກັນ.

ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ເພື່ອຄົນໄອທີ

Web Proxy Server ດ້ວຍໂປແກມ Squid ເທິງລະບົບປະຕິບັດການ Linux


ບັນຫາໜື່ງທີ່ບໍ່ວ່າເຄຶອຂ່າຍໄດກໍ່ຕິດບັນຫານີ້ໝົດ.ກໍ່ຄືບັນຫາການເຂົ້ານຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.ເຖິງວ່າຈະເພີ່ມຄວາມໄວເນັດຂື້ນຫຼາຍປານ
ໄດເນັດກໍ່ຍັງຊ້າຢູ່ຄືເກ່ົາເພາະເວລາທີ່ຄົນໃຊ້ຈັກງານມັນກວ້າງຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປີດວິດີໂອ,ເບິ່ງໜັງ,ຟັງເພັງ,ດາວໂຫຼດນັ້ນນີ້ຕ່າງໆສາລະພັດ.
ບົດຄວາມນີ້ຂໍແນະນຳການໃຊ້Proxy server ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຈຳກັດການໃຊ້ອິນເຕີເນັດກໍ່ຄືທຸກເຄື່ອງແທນທີ່ຈະອອກ
ອິນເຕີເນັດໄດ້ແບບອິດສະຫຼະແຕ່ວ່າເຮົາຈະບັງຄັບໄຫ້ຕ້ອງຜ່ານເຄື່ອງ Proxy serverກ່ອນສະເໝີ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າສູ່ອິນເຕີເນັດໄດ້