ວົງພີຊີ ຄອມພິວເຕີ້

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສູ່ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດວົງພີຊີ ແມ່ນບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ ມີໜ້າທີ່ໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານໄອທີ, ຂາຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ, ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີທັງໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ ແລະ ຮັບຂຽນເວັບໄຊ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດ

ນອກຈາກນັ້ນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຍັງຮັບປະກອບຄອມພິວເຕີ້ ຕິດຕັ້ງລະບົບNetwork ຮັບສອນຄອມພິວເຕີ້.

ສິນຄ້າດີລາຄາຖືກ - ສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີ່ນຳເຂົ້າແມ່ນມາຈາກ ເຄືອຂ່າຍຂອງ ADVICE ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ ປະເທດລາວ ໄທ ຫວຽດນາມ ມັກໃຊ້ກັນ.