ວົງພີຊີ ຄອມພິວເຕີ້

ຫຼັກສູດ ລະບົບເທີມ

ລະບົບເທີມ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຈັດເປັນລະບົບການຮຽນແບບ ເປັນເທີມເຊິ່ງໃນນັ້ນມີທັງໝົດ 6 ເທີມ.1 ເທີມ ຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ 3 ເດືອນ.1ເດືອນຈະໄດ້ຮຽນຢູ່ 8ມື້ ສຳລັບແຕ່ລະເທີມຈະປະກອບໄປດ້ວຍ2ວິຊາທີ່ສາມາດໄປພ້ອມກັນໄດ້.

ລາຍລະອຽດແຕ່ລະເທີມ

ເທີມທີ1
Computer ທົ່ວໄປ
ຈະໄດ້ຮຽນພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ້,ຄວາມສາມາດຂອງຄອມທັງໝົດ,ຕັ້ງແຕ່ເປີດປິດ,ການປັບຄ່າຕ່າງໆໃນຄອມພິວເຕີ້
,ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ,ການໍາໃຊ້ ອີເມລ,ຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນໃນການປະກອບວຽກງານ,ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ອື່ນໆ. Microsoft Word 2013
ໂປແກມພີມເອກະສານທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການປະກອບວຽກງານຕ່າງໆເຮົາຈະໄດ້ຮຽນທຸກໆຄວາມສາມາດ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮ້ອງແລະສິ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໃນວຽກງານປະຈຳວັນ

ເທີມທີ2
ຕິດຕັ້ງໂປແກມແລະນຳໃຊ້ພ້ອມລະບົບNetwork
ຈະໄດ້ຮຽນພື້ນຖານການລົງວິນໂດ້,ຕິດຕັ້ງໂປແກມທີ່ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີໃນເຄື່ອງ,ວິທີການໃຊ້ງານແຕ່ລະໂປແກມ,ການປັບຄ່າແລະນຳໃຊ້ໂຕຈິງ
,ການຕິດຕັ້ງລະບົບnetwork,ການແຊ໋ຊັບພະຍາກອນທີ່ເຮົາມີເພື່ອມໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ,ການຕໍ່ສາຍແລນແລະເຂົ້າສາຍ,ການວາງລະບົບnetwork ແລະ ອື່ນໆ. Microsoft Power point 2013
ໂປແກມນຳສະເໜີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມນຳໄປເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຫຼືຈະເປັນງານນຳສະເໜີຕ່າງໆດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ແລະແອຟເຟັກທີ່ຫຼວງຫຼາຍກັບງານນຳສະເໜີຫຼາກສະຕາຍ

ເທີມທີ3
ການປະກອບຄອມພິວເຕີ້ແລະແກ້ບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນ
ພາຍໃນຫຼັກສຸດເຮົາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ການທຳງານຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້ທຸກປະເພດຢ່າງລະອຽດແລະການປະກອບຄອມພິວເຕີ້
,ການຈັດສະເປິກເຄື່ອງໄຫ້ເໝາະສົມກັບຈຳນວນເງິນ,ການແກ້ບັນຫາຄອມໃນກໍລະນີຕ່າງໆ,ການໃຊ້ງານເຄື່້ບັນຫາກໍລະນີຄອມເກີດບັນຫາ
ການໃຊ້ໂປແກມອື່ນໆມາແກ້ໃຂບັນຫາກໍລະນີ້ຕ່າງໆຕ.
Microsoft Excel 2013
ໂປແກມຄຳນວນຜົນສະຫຼຸບບັນຊີຫຼືແມ້ກະທັ້ງການເຮັດບົດບັນຊີຫຼືການບັນທຸກຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບຕາຕະລາງ
ໂປແກມນີ້ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງກັບວຽກບັນຊີແລະກ່ຽວກັບການຄີດໄລ່

ເທີມທີ4
ການສ້າງເວບໃຊ້ທັງແບບ HTML5 & CMS
ເວບໃຊ້ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນສາຍໄອທີແລະກໍ່ກຳລັງກ້າວເຂົ້າມາມີບົດບາດໄນວຽກງານອົງກອນທຸລະກິດທີ່ຫັນມານຳໃຊ້ເວບໃຊ້ໃນ
ການໂປໂໝດສິນຄ້າແລະການຂາຍທີ່ເຂົ້າເຖິງໄວສະດວກສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືໄຫ້ລູກຄ້າໄດ້ດີ
ການເຊົ່າໂດເມນເນມ,ການເລືອກ hosting, ການໃຊ້ງານ FTP ໃນການ ອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນ,ການບໍລິຫານ ອີເມລ Photoshop ໂປແກມແຕ່ງພາບ
ໂປແກມແຕ່ງພາບທີ່ບໍ່ມີໄຜບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຄວາມສາມາດທີ່ຫຼວງຫຼາຍບວກກັບການໃຊ້ງານທີ່ງ່າຍຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນເພື່ອໄຫ້ເຂົ້າກັບການສ້າງເວບໃຊ້
ການໃຊ້ງານເຄື່ອງມືທັງໝົດໃນ Photoshop,ການໃຊ້ເອັພເຟັກ,ການໃຊ້ງານຂັ້ນພື້ນຖານ
>> ບົດຮຽນ <<
beginning HTML-1.pdf
beginning HTML-2.pdf

ໂປແກມສຳລັບຮຽນ:
Notepad++Firefox

ເທີມທີ5
ສ້າງເວບໃຊ້ ແບບ Workshop
ການສ້າງເວບໃຊ້ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະມີຫຼາຍສີ່ງທີ່ຕ້ອງຮຽນຈຳເປັນຕ້ອງໄຫ້ຮອດ2ເທີມເພື່ອການເຂົ້າໃຈທີ່ເລີກ
Photoshop ໂປແກມແຕ່ງພາບ Workshop
ລົງໂຕຈິງການສ້າງຜົນງານເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໄດ້ແທ້ແລະເປັນພາກປະຕິບັດໂຕຈິງທີ່ຈະເຮັດເປັນເວບໃຊ້ທີ່ສາມາດຍົກຂື້ນມາໄດ້ເລຍ

ເທີມທີ6
ການພັດທະນາຕົນເອງເພື່ອເປັນນັກບໍລິຫານລະບົບ
ການຮຽນຮູ້ການອອກແບບແລະວາງລະບົບIT HelpDesk,E-learning System , dotproject ສຳລັບງານບໍລິຫານລະບົບໄອທີ
ກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ນຳໃນການຈັດການເລື້ອງວາງແຜນ,ການເກັບກຳບັນຫາແລະການສ້າງຫ້ອງສະໝູດສຳລັບອົງກອນແລະໜ່ວຍງານ ການແກ້ໄຂແລະຈັດການໄວລັດສ
ການແກ້ບັນຫາກໍລະນີຕິດໄວ້ລັດສແລະສ້າງພູມຄູ້ມກັນໄຫ້ຄອມພິວເຕີ້,ການສ້າງໄວລັດແບບສະຄິບເພື່ອທຳງານຕາມຄຳສັ່ງ

ຫຼັກສູດ ລະບົບວິຊາສະເພາະ

ຫຼັກສູດເລືອກຮຽນສະເພາະວິຊາເຈາະຈົງຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ທີ່ເລັ່ງລັດ ເວລາບໍ່ຫຼາຍກໍ່ສາມາດຮຽນລະບົບນີ້ໄດ້.

ສ່ວນເລື້ອງລາຄາແລະເວລາຮຽນນັ້ນກໍ່ສາມາດພົວພັນຕົກລົງກັນໄດ້ຕາມສົມຄວນ.

ລາຍຊື່ ວິຊາທີ່ຈະເລືອກຮຽນ


+ Microsoft word ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 200.000 kip
+ Microsoft Powerpoint ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 200.000 kip
+ Microsoft Excel ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 200.000 kip
+ ຄອມພິວເຕີ້ພື້ນຖານ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 200.000 kip
+ ການນຳໃຊ້ Internet ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 200.000 kip
+ ຕິດຕັ້ງລະບົບປະຕິບັດການ ແລະSoftware ພື້ນຖານ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 300.000 kip
+ ປະກອບຄອມພິວເຕີ້ ທິດສະດີ & ປະຕິບັດ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 350.000 kip
+ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ້ ແລະແກ້ບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 300.000 kip
+ ລະບົບ Network ສຳລັບຫ້ອງການ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 300.000 kip
+ ການສ້າງເວບໃຊ້ດ້ວຍ HTML5 + CSS3 ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 2ເດືອນ 500.000 kip
+ ການສ້າງເວບໃຊ້ ດ້ວຍລະບົບ CMS "Joomla" ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 2ເດືອນ 500.000 kip
+ ການຂ້າແລະກຳຈັດໄວລັດ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 200.000 kip
+ Photoshop + workshop ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 300.000 kip
+ dotproject ການວາງໂຄງສ້າງແລະສ້າງໂປເຈັດເພື່ອວາງແຜນລະບົບງານ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 300.000 kip
+ IT HelpDesk( OTRS ) ການສ້າງລະບົບTicketບໍລິການແກ້ບັນຫາ.ເໝາະສຳລັບ IT Support ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 300.000 kip
+ E-Learning (Moodle) ການສ້າງລະບົບ E-learningສຳລັບໂຮງຮຽນຫຼືຫ້ອງສະໝຸດ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 1ເດືອນ 300.000 kip