ວົງພີຊີ ຄອມພິວເຕີ້

ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ບໍລິສັດ ວົງພິຊິ ຄອມພິວເຕີ. ບໍລິການສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ້,ແກບັນຫາ,ຂາຍ,ຈັດສະເປັກຄອມ,ບໍລິການນອກສະຖານທີ່
,ຮັບສ້າງເວບໃຊ້,ບໍລິການອິນເຕີເນັດ,ດູແລລະບົບ.... ທາງພວກເຮົາຍັງມີ ຫ້ອງຮຽນຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ອຸປະກອນໃນການສິດສອນທີ່ທັນສະໃໝ.